Arsenal 5 - 2 Tottenham Huspur

Không uổng công ra cafe ngồi xem :X Chơi hơn người không phê lắm nhưng không sao thắng là vui rồi xD Hơi tiếc quả đại bác của Giroud, mà thôi lỡ quả đó vào lại phải sửa lại lưới tốn tiền lắm