Hosting

Website được lưu trữ ở đâu? IP, Domain, DNS là gì?

Website được lưu trữ ở đâu?

Website bao gồm nhiều Webpage là những đoạn mã HTML. Vậy câu hỏi đặt ra là chúng được lưu trữ ở đâu mà bất kể thời gian nào trong ngày các bạn đều có thể truy cập tới nó?

Subscribe to RSS - Hosting