HTML

Bản chất của một trang Web (Webpage)

Website

Các bạn ai cũng đã biết Website là gì, nhưng có thể chưa biết bản chất của nó. Đầu tiên ta cần phân biệt 2 khái niệm thường bị đánh đồng đó là Website và Webpage

Subscribe to RSS - HTML