Mai nhật

Cây mai nhật trước nhà

Mai nhật

Từ cửa sổ hành lang nhìn ra là từng chùm mai nhật loè xoè. Đi nhiều nơi thấy tới mùa hoa là cây nào cũng vàng ươm, cây nhà mình thì...  Cơ mà giữa đám lá có chùm hoa nhìn vẫn thích hơn, với cả đố tìm được ở đâu bông nào dài như bông nhà mình...

Tags: 
Subscribe to RSS - Mai nhật