Website

Website được lưu trữ ở đâu? IP, Domain, DNS là gì?

Website được lưu trữ ở đâu?

Website bao gồm nhiều Webpage là những đoạn mã HTML. Vậy câu hỏi đặt ra là chúng được lưu trữ ở đâu mà bất kể thời gian nào trong ngày các bạn đều có thể truy cập tới nó?

Bản chất của một trang Web (Webpage)

Website

Các bạn ai cũng đã biết Website là gì, nhưng có thể chưa biết bản chất của nó. Đầu tiên ta cần phân biệt 2 khái niệm thường bị đánh đồng đó là Website và Webpage

Subscribe to RSS - Website